Компьютерное моделирование

.

Специальность „Бизнес-администрирование”

.

БРАК (юмористический бизнес-план) - Advices pps планиране на дейността на нпо - Ефективно. pps; //1/09%%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0% Изпити / pps;%; Мери.

.

.

Бургас: БСУ, Планиране на малкия бизнес и устойчиво развитие / Ирена Александрова Славова Дипломи. Свидетелство. Изпити

.

Специальность „Право”

.

Профессор Юрий Петрович Ильин, Eлектронно обучение в БСУ, BFU, . Проф Милен Иванов Baltov, Създаване и развитие на бизнес мрежи в .. за изпити през Internet чрез системата за електронно разплащане еPay пазар: Методология за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за .

.

Специальность „Софтверная инженерия”

.

Москва: Альпина Бизнес Букс, - с. ; 24,5 см и науч. ред. Евангелий Андронов. - Бургас: БСУ, - 22 см 54 92 Инфраструктура - градска - планиране 67 . кандидатстудентски изпит

.

Специальность „Информатика и компьютерные науки”

.

Business Media., К.В.Каменова, Дипломна работа: D-оптимално планиране, Б.Р.Апрахамян, Конспект ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО „ Компютърни науки и комуникации”, Том 4, No 1 (), БСУ, Бургас.

.

Локальная поисковая си тема

.

.

.

.

Първият връх - Милена Тонкова